ალდესეპტი

50.00 

  • გამოყენება: ინვაზიური და არაინვაზიური სამედიცინო ინსტრუმენტების დეზინფექციისათვის, ასევე თბომგრძნობიარე და თბორეზისტენტული სამედიცინო აღჭურვილობის მაღალი დონის  ცივი დეზინფექციისათვის
  • მახასიათებლები: თხევადი კონცენტრატი ბაქტერიციდული, მიკრობაქტერიციდული (მ/შ ტუბერკულოციდული), ვირუციდული (HBV/HIV/HCV), ფუნგიციდული და სპოროციდული აქტივობით
  • შემადგენლობა: გლუტარალდეჰიდი (CAS 111-30-8)-7.5გ/100გ; (ეთილენდიოქსი)დიმეთანოლი (CAS 3586-55-8)- 15გ/100გ; ბენზალკონიუმის ქლორიდი (CAS 68424-85-1)-2გ/100გ
  • მოცულობა: 1 ლიტრი

6 საწყობშია

6 საწყობშია