კრეზოდენტი (პასტა)

35.00 

  • გამოყენება: არხის მუდმივი საბჟენი პასტა პარაქლორფენოლის ფუძეზე
  • მახასიათებლები: ძნელად გამავალი არხები, ინფიცირებული არხები და პულპის არასრული ექსტირპაციის შემდგომი დაბჟენა
  • შემადგენლობა: დამატებული აქვს ქაფური და თუთიის სულფატი, 
  • მოცულობა: პასტა (25 გრ)
  • მწარმოებელი:  Vladmiva
  • ქვეყანა: რუსეთი

10 საწყობშია

10 საწყობშია