ტრიოქსიდენტი MTA

20.00 

  • გამოყენება: პერფორირებული არხების დასაბჟენად * რეტროგრადული დაბჟენისთვის * აპექსის ზედა ნაწილის დასაბჟენად * პულპის იზოლაციისთვის
  • მახასიათებლები: შედგება მაღალი კონცენტრაციის: კალციუმის, სილიკონის და ალუმინის ოქსიდისგან. * წყლის შერევით 3:1 მიიღება პლასტიური მასა, რომელიც ინარჩუნებს პლასტიურობას 10-15 წუთი * მასალა მყარდება 4 საათის განმავლობაში * საბოლოო გამყარება მიიღწევა 24 საათის შემდეგ * სპილენძ-კალციუმის ჰიდროქსიდი წარმოადგენს აქტიურ ბაქტერიოციდულ დანამატს * გამყარების პროცესი მოიცავს 3 ფაზას: კალციუმის და წყლის კონტაქტით მიიღება კალციუმის ჰიდროქსიდი, რომელიც აღწევს მაღალ PH 12,8. რადიო ოპაკური შემავსებლისგან კალციუმი გამოყოფს ამორფულ ნაწილაკებს (ბისმუტის ოქსიდს) რაც აერთიანებს კომპონენტებს ერთიან მასად. კალციუმის ჰიდროქსიდის ნაწილაკები მაქსიმალურად ზრდიან კალციუმის სილიკატის ცემენტის მექანიკურ სიმტკიცეს. კალციუმის ჰიდროქსიდი ასტიმულირებს აპექსგენეზს და ოსტეოგენეზს არა ფორმირებულ არხებში, იგი იცავს ძვლოვან ქსოვილს რეზორბციისგან და ასტიმულირებს დენტინის მილაკების წარმოქმნას პულპის დასაფარად. ტრიოქსიდენტი წარმოადგენს ძლიერ ბაქტერიოციდულ, მაღალ ბიოთავსებად, დაბალი გაწოვადობის და მაღალი მექანიკური სიმტკიცის პროდუქტს. გამოირჩევა, როგორც საუკეთესო სილერი არხებისთვის.
  • მოცულობა: უნიდოზა (0,5გრ)
  • მწარმოებელი:  Vladmiva
  • ქვეყანა: რუსეთი

4 საწყობშია

4 საწყობშია